Πότε γιορτάζει: Κρονία

Το όνομα Κρονία γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

30/10/2020 Παρασκευή 2020-10-30

γιορτάζει σε 247 ημέρες.