Πότε γιορτάζει: Κρονίος

Το όνομα Κρονίος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

30/10/2019 Τετάρτη 2019-10-30

γιορτάζει σε 15 ημέρες.