Πότε γιορτάζει: Κυπριανή

Το όνομα Κυπριανή γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

2/10/2019 Τετάρτη 2019-10-2

γιόρταζε πριν από 19 ημέρες.