Πότε γιορτάζει: Κυπριανή

Το όνομα Κυπριανή γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

2/10/2020 Παρασκευή 2020-10-2

γιόρταζε πριν από 27 ημέρες.