Πότε γιορτάζει: Λάμπω

Το όνομα Λάμπω γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

10/2/2020 Δευτέρα 2020-2-10

γιόρταζε πριν από 106 ημέρες.
10/10/2020 Σάββατο 2020-10-10

γιορτάζει σε 136 ημέρες.