Πότε γιορτάζει: Λάμπω

Το όνομα Λάμπω γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

10/2/2019 Κυριακή 2019-2-10

γιόρταζε πριν από 252 ημέρες.
10/10/2019 Πέμπτη 2019-10-10

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.