Πότε γιορτάζει: Λάουρος

Το όνομα Λάουρος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

18/8/2020 Τρίτη 2020-8-18

γιορτάζει σε 4 ημέρες.