Πότε γιορτάζει: Λαμπή

Το όνομα Λαμπή γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

10/2/2020 Δευτέρα 2020-2-10

γιόρταζε πριν από 251 ημέρες.
10/10/2020 Σάββατο 2020-10-10

γιόρταζε πριν από 9 ημέρες.