Πότε γιορτάζει: Λαμπίας

Το όνομα Λαμπίας γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

10/2/2019 Κυριακή 2019-2-10

γιόρταζε πριν από 305 ημέρες.