Πότε γιορτάζει: Λαμπία

Το όνομα Λαμπία γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

10/10/2020 Σάββατο 2020-10-10

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.