Πότε γιορτάζει: Λαμπρινή

Το όνομα Λαμπρινή γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

28/4/2019 Κυριακή 2019-4-28
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 230 ημέρες.