Πότε γιορτάζει: Λαμπροτρίτη

Το όνομα Λαμπροτρίτη γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

30/4/2019 Τρίτη 2019-4-30
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 228 ημέρες.