Πότε γιορτάζει: Λαυρέντης

Το όνομα Λαυρέντης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

10/8/2019 Σάββατο 2019-8-10

γιόρταζε πριν από 43 ημέρες.