Πότε γιορτάζει: Λαυρέντιος

Το όνομα Λαυρέντιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

10/8/2020 Δευτέρα 2020-8-10

γιορτάζει σε 3 ημέρες.