Πότε γιορτάζει: Λεονάρδος

Το όνομα Λεονάρδος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

6/11/2022 Κυριακή 2022-11-6

γιόρταζε πριν από 21 ημέρες.