Πότε γιορτάζει: Λεονάρδος

Το όνομα Λεονάρδος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

6/11/2019 Τετάρτη 2019-11-6

γιόρταζε πριν από 9 ημέρες.