Πότε γιορτάζει: Λεονάρδος

Το όνομα Λεονάρδος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

6/11/2020 Παρασκευή 2020-11-6

γιορτάζει σε 161 ημέρες.