Πότε γιορτάζει: Λεονάρδος

Το όνομα Λεονάρδος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

6/11/2021 Σάββατο 2021-11-6

γιόρταζε πριν από 22 ημέρες.