Πότε γιορτάζει: Λεονάρδος

Το όνομα Λεονάρδος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

6/11/2023 Δευτέρα 2023-11-6

γιόρταζε πριν από 29 ημέρες.