Πότε γιορτάζει: Λεοντάριος

Το όνομα Λεοντάριος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

18/2/2020 Τρίτη 2020-2-18

γιόρταζε πριν από 248 ημέρες.