Πότε γιορτάζει: Λιμπέρης

Το όνομα Λιμπέρης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

27/8/2019 Τρίτη 2019-8-27

γιόρταζε πριν από 107 ημέρες.