Πότε γιορτάζει: Λιμπέριος

Το όνομα Λιμπέριος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

27/8/2020 Πέμπτη 2020-8-27

γιορτάζει σε 20 ημέρες.