Πότε γιορτάζει: Λιμπέριος

Το όνομα Λιμπέριος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

27/8/2019 Τρίτη 2019-8-27

γιορτάζει σε 8 ημέρες.