Πότε γιορτάζει: Λοΐζος

Το όνομα Λοΐζος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

22/9/2020 Τρίτη 2020-9-22

γιόρταζε πριν από 32 ημέρες.