Πότε γιορτάζει: Λουίζα

Το όνομα Λουίζα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

22/9/2019 Κυριακή 2019-9-22

γιόρταζε πριν από 81 ημέρες.