Πότε γιορτάζει: Λουκιανή

Το όνομα Λουκιανή γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

15/10/2019 Τρίτη 2019-10-15

γιορτάζει αύριο.