Πότε γιορτάζει: Λουκιανή

Το όνομα Λουκιανή γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

15/10/2020 Πέμπτη 2020-10-15

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.