Πότε γιορτάζει: Λουκιανός

Το όνομα Λουκιανός γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

15/10/2019 Τρίτη 2019-10-15

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.