Πότε γιορτάζει: Λουκιανός

Το όνομα Λουκιανός γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

15/10/2020 Πέμπτη 2020-10-15

γιορτάζει σε 141 ημέρες.