Πότε γιορτάζει: Λουντμίλα

Το όνομα Λουντμίλα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

16/9/2019 Δευτέρα 2019-9-16

γιορτάζει σε 25 ημέρες.