Πότε γιορτάζει: Λουντμίλα

Το όνομα Λουντμίλα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

16/9/2019 Δευτέρα 2019-9-16

γιόρταζε πριν από 87 ημέρες.