Πότε γιορτάζει: Λυμπέρης

Το όνομα Λυμπέρης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

27/8/2020 Πέμπτη 2020-8-27

γιορτάζει σε 13 ημέρες.