Πότε γιορτάζει: Λωτ

Το όνομα Λωτ γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

9/10/2020 Παρασκευή 2020-10-9

γιορτάζει σε 135 ημέρες.