Πότε γιορτάζει: Μάνθος

Το όνομα Μάνθος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

27/6/2021 Κυριακή 2021-6-27
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 357 ημέρες.