Πότε γιορτάζει: Μάνια

Το όνομα Μάνια γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

15/8/2020 Σάββατο 2020-8-15

γιορτάζει σε 38 ημέρες.
21/11/2020 Σάββατο 2020-11-21

γιορτάζει σε 136 ημέρες.