Πότε γιορτάζει: Μάριος

Το όνομα Μάριος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

13/3/2022 Κυριακή 2022-3-13

γιόρταζε πριν από 259 ημέρες.
15/8/2022 Δευτέρα 2022-8-15

γιόρταζε πριν από 104 ημέρες.
21/11/2022 Δευτέρα 2022-11-21

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.