Πότε γιορτάζει: Μάριος

Το όνομα Μάριος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

13/3/2019 Τετάρτη 2019-3-13

γιόρταζε πριν από 252 ημέρες.
15/8/2019 Πέμπτη 2019-8-15

γιόρταζε πριν από 97 ημέρες.
21/11/2019 Πέμπτη 2019-11-21

γιορτάζει αύριο.