Πότε γιορτάζει: Μάριος

Το όνομα Μάριος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

13/3/2023 Δευτέρα 2023-3-13

γιόρταζε πριν από 262 ημέρες.
15/8/2023 Τρίτη 2023-8-15

γιόρταζε πριν από 107 ημέρες.
21/11/2023 Τρίτη 2023-11-21

γιόρταζε πριν από 9 ημέρες.