Πότε γιορτάζει: Μάριος

Το όνομα Μάριος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

13/3/2021 Σάββατο 2021-3-13

γιόρταζε πριν από 260 ημέρες.
15/8/2021 Κυριακή 2021-8-15

γιόρταζε πριν από 105 ημέρες.
21/11/2021 Κυριακή 2021-11-21

γιόρταζε πριν από 7 ημέρες.