Πότε γιορτάζει: Μάριος

Το όνομα Μάριος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

13/3/2020 Παρασκευή 2020-3-13

γιόρταζε πριν από 151 ημέρες.
15/8/2020 Σάββατο 2020-8-15

γιορτάζει σε 3 ημέρες.
21/11/2020 Σάββατο 2020-11-21

γιορτάζει σε 101 ημέρες.