Πότε γιορτάζει: Μίνος

Το όνομα Μίνος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

11/11/2020 Τετάρτη 2020-11-11

γιορτάζει σε 129 ημέρες.