Πότε γιορτάζει: Μίνως

Το όνομα Μίνως γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

11/11/2023 Σάββατο 2023-11-11

γιόρταζε πριν από 24 ημέρες.