Πότε γιορτάζει: Μίνως

Το όνομα Μίνως γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

11/11/2019 Δευτέρα 2019-11-11

γιόρταζε πριν από 4 ημέρες.