Πότε γιορτάζει: Μαρινίκη

Το όνομα Μαρινίκη γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

15/8/2020 Σάββατο 2020-8-15

γιόρταζε πριν από 69 ημέρες.
21/11/2020 Σάββατο 2020-11-21

γιορτάζει σε 29 ημέρες.