Πότε γιορτάζει: Μαρκίνος

Το όνομα Μαρκίνος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

30/10/2019 Τετάρτη 2019-10-30

γιορτάζει σε 15 ημέρες.