Πότε γιορτάζει: Μαύρος

Το όνομα Μαύρος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

30/1/2020 Πέμπτη 2020-1-30

γιόρταζε πριν από 159 ημέρες.
3/5/2020 Κυριακή 2020-5-3

γιόρταζε πριν από 66 ημέρες.
9/11/2020 Δευτέρα 2020-11-9

γιορτάζει σε 124 ημέρες.