Πότε γιορτάζει: Μαύρος

Το όνομα Μαύρος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

30/1/2023 Δευτέρα 2023-1-30

γιόρταζε πριν από 122 ημέρες.
3/5/2023 Τετάρτη 2023-5-3

γιόρταζε πριν από 30 ημέρες.
9/11/2023 Πέμπτη 2023-11-9

γιορτάζει σε 160 ημέρες.