Πότε γιορτάζει: Μαύρος

Το όνομα Μαύρος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

30/1/2019 Τετάρτη 2019-1-30

γιόρταζε πριν από 294 ημέρες.
3/5/2019 Παρασκευή 2019-5-3

γιόρταζε πριν από 201 ημέρες.
9/11/2019 Σάββατο 2019-11-9

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.