Πότε γιορτάζει: Μαύρος

Το όνομα Μαύρος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

30/1/2021 Σάββατο 2021-1-30

γιόρταζε πριν από 302 ημέρες.
3/5/2021 Δευτέρα 2021-5-3

γιόρταζε πριν από 209 ημέρες.
9/11/2021 Τρίτη 2021-11-9

γιόρταζε πριν από 19 ημέρες.