Πότε γιορτάζει: Μαύρος

Το όνομα Μαύρος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

30/1/2022 Κυριακή 2022-1-30

γιόρταζε πριν από 313 ημέρες.
3/5/2022 Τρίτη 2022-5-3

γιόρταζε πριν από 220 ημέρες.
9/11/2022 Τετάρτη 2022-11-9

γιόρταζε πριν από 30 ημέρες.