Πότε γιορτάζει: Μελίτη

Το όνομα Μελίτη γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

16/9/2020 Τετάρτη 2020-9-16

γιορτάζει σε 112 ημέρες.
29/10/2020 Πέμπτη 2020-10-29

γιορτάζει σε 155 ημέρες.