Πότε γιορτάζει: Μελιτίνος

Το όνομα Μελιτίνος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

16/9/2019 Δευτέρα 2019-9-16

γιόρταζε πριν από 29 ημέρες.
29/10/2019 Τρίτη 2019-10-29

γιορτάζει σε 14 ημέρες.