Πότε γιορτάζει: Ναταλίνα

Το όνομα Ναταλίνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

26/8/2020 Τετάρτη 2020-8-26

γιορτάζει σε 12 ημέρες.