Πότε γιορτάζει: Νεκταρία

Το όνομα Νεκταρία γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

9/11/2020 Δευτέρα 2020-11-9

γιορτάζει σε 163 ημέρες.