Πότε γιορτάζει: Νεκταρία

Το όνομα Νεκταρία γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

9/11/2019 Σάββατο 2019-11-9

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.