Πότε γιορτάζει: Νικάνωρ

Το όνομα Νικάνωρ γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

7/8/2020 Παρασκευή 2020-8-7

γιόρταζε πριν από 7 ημέρες.