Πότε γιορτάζει: Παρθένα

Το όνομα Παρθένα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/1/2022 Σάββατο 2022-1-8

γιόρταζε πριν από 10 ημέρες.