Πότε γιορτάζει: Πλατωνία

Το όνομα Πλατωνία γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

18/11/2019 Δευτέρα 2019-11-18

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.