Πότε γιορτάζει: Πλατωνία

Το όνομα Πλατωνία γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

18/11/2023 Σάββατο 2023-11-18

γιόρταζε πριν από 12 ημέρες.