Πότε γιορτάζει: Ροδίτα

Το όνομα Ροδίτα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

10/11/2019 Κυριακή 2019-11-10

γιόρταζε πριν από 5 ημέρες.