Πότε γιορτάζει: Ροδίτα

Το όνομα Ροδίτα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

10/11/2020 Τρίτη 2020-11-10

γιορτάζει σε 165 ημέρες.