Πότε γιορτάζει: Ροδίτα

Το όνομα Ροδίτα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

10/11/2022 Πέμπτη 2022-11-10

γιόρταζε πριν από 29 ημέρες.