Πότε γιορτάζει: Ροδίτα

Το όνομα Ροδίτα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

10/11/2023 Παρασκευή 2023-11-10

γιόρταζε πριν από 20 ημέρες.