Πότε γιορτάζει: Ροδίτα

Το όνομα Ροδίτα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

10/11/2021 Τετάρτη 2021-11-10

γιόρταζε πριν από 18 ημέρες.