Πότε γιορτάζει: Ροδούλα

Το όνομα Ροδούλα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

10/11/2020 Τρίτη 2020-11-10

γιορτάζει σε 90 ημέρες.