Πότε γιορτάζει: Ροζαλία

Το όνομα Ροζαλία γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

4/9/2021 Σάββατο 2021-9-4

γιόρταζε πριν από 85 ημέρες.
10/11/2021 Τετάρτη 2021-11-10

γιόρταζε πριν από 18 ημέρες.