Πότε γιορτάζει: Ροζαλία

Το όνομα Ροζαλία γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

4/9/2022 Κυριακή 2022-9-4

γιόρταζε πριν από 96 ημέρες.
10/11/2022 Πέμπτη 2022-11-10

γιόρταζε πριν από 29 ημέρες.