Πότε γιορτάζει: Ροζαλία

Το όνομα Ροζαλία γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

4/9/2020 Παρασκευή 2020-9-4

γιορτάζει σε 99 ημέρες.
10/11/2020 Τρίτη 2020-11-10

γιορτάζει σε 166 ημέρες.