Πότε γιορτάζει: Ροζαλία

Το όνομα Ροζαλία γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

4/9/2019 Τετάρτη 2019-9-4

γιόρταζε πριν από 77 ημέρες.
10/11/2019 Κυριακή 2019-11-10

γιόρταζε πριν από 10 ημέρες.