Πότε γιορτάζει: Ροζαλία

Το όνομα Ροζαλία γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

4/9/2023 Δευτέρα 2023-9-4

γιόρταζε πριν από 92 ημέρες.
10/11/2023 Παρασκευή 2023-11-10

γιόρταζε πριν από 25 ημέρες.