Πότε γιορτάζει: Ρωμάνα

Το όνομα Ρωμάνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

1/10/2020 Πέμπτη 2020-10-1

γιορτάζει σε 57 ημέρες.