Πότε γιορτάζει: Ρωμάνα

Το όνομα Ρωμάνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

1/10/2021 Παρασκευή 2021-10-1

γιορτάζει σε 541 ημέρες.