Πότε γιορτάζει: Ρόζα

Το όνομα Ρόζα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

8/8/2023 Τρίτη 2023-8-8

γιόρταζε πριν από 114 ημέρες.
4/9/2023 Δευτέρα 2023-9-4

γιόρταζε πριν από 87 ημέρες.
10/11/2023 Παρασκευή 2023-11-10

γιόρταζε πριν από 20 ημέρες.