Πότε γιορτάζει: Ρόζα

Το όνομα Ρόζα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

8/8/2020 Σάββατο 2020-8-8

γιορτάζει σε 70 ημέρες.
4/9/2020 Παρασκευή 2020-9-4

γιορτάζει σε 97 ημέρες.
10/11/2020 Τρίτη 2020-11-10

γιορτάζει σε 164 ημέρες.