Πότε γιορτάζει: Ρόζα

Το όνομα Ρόζα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

8/8/2021 Κυριακή 2021-8-8

γιόρταζε πριν από 112 ημέρες.
4/9/2021 Σάββατο 2021-9-4

γιόρταζε πριν από 85 ημέρες.
10/11/2021 Τετάρτη 2021-11-10

γιόρταζε πριν από 18 ημέρες.