Πότε γιορτάζει: Ρόζα

Το όνομα Ρόζα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

8/8/2022 Δευτέρα 2022-8-8

γιόρταζε πριν από 111 ημέρες.
4/9/2022 Κυριακή 2022-9-4

γιόρταζε πριν από 84 ημέρες.
10/11/2022 Πέμπτη 2022-11-10

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.