Πότε γιορτάζει: Σίλβα

Το όνομα Σίλβα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

2/1/2021 Σάββατο 2021-1-2

γιόρταζε πριν από 330 ημέρες.
5/11/2021 Παρασκευή 2021-11-5

γιόρταζε πριν από 23 ημέρες.