Πότε γιορτάζει: Σίλβα

Το όνομα Σίλβα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

2/1/2019 Τετάρτη 2019-1-2

γιόρταζε πριν από 317 ημέρες.
5/11/2019 Τρίτη 2019-11-5

γιόρταζε πριν από 10 ημέρες.