Πότε γιορτάζει: Σαράντος

Το όνομα Σαράντος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

16/8/2020 Κυριακή 2020-8-16

γιορτάζει σε 2 ημέρες.