Πότε γιορτάζει: Σταματέλλα

Το όνομα Σταματέλλα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

3/2/2019 Κυριακή 2019-2-3

γιόρταζε πριν από 228 ημέρες.
16/8/2019 Παρασκευή 2019-8-16

γιόρταζε πριν από 35 ημέρες.
8/11/2019 Παρασκευή 2019-11-8

γιορτάζει σε 49 ημέρες.