Πότε γιορτάζει: Σταματέλλα

Το όνομα Σταματέλλα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

3/2/2021 Τετάρτη 2021-2-3

γιορτάζει σε 16 ημέρες.
16/8/2021 Δευτέρα 2021-8-16

γιορτάζει σε 209 ημέρες.
8/11/2021 Δευτέρα 2021-11-8

γιορτάζει σε 294 ημέρες.