Πότε γιορτάζει: Στεργιανή

Το όνομα Στεργιανή γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

26/11/2020 Πέμπτη 2020-11-26

γιορτάζει σε 185 ημέρες.