Πότε γιορτάζει: Στεργιανή

Το όνομα Στεργιανή γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

26/11/2019 Τρίτη 2019-11-26

γιορτάζει σε 13 ημέρες.