Πότε γιορτάζει: Στρατή

Το όνομα Στρατή γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

31/10/2019 Πέμπτη 2019-10-31

γιορτάζει σε 17 ημέρες.