Πότε γιορτάζει: Στρατή

Το όνομα Στρατή γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

31/10/2020 Σάββατο 2020-10-31

γιορτάζει σε 7 ημέρες.