Πότε γιορτάζει: Στρατία

Το όνομα Στρατία γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

17/8/2020 Δευτέρα 2020-8-17

γιορτάζει σε 10 ημέρες.